Privacy statement

Wanneer u contact met Texelse vakantie opneemt wilt u zeker weten dat u dit veilig doet. Dat niemand mee kan kijken of er met uw gegevens vandoor gaat. U heeft groot gelijk. Wij doen er daarom alles aan om uw privé gegevens ook privé te houden. In dit privacy statement geven wij informatie hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe wij voldoen aan de AVG.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die Texelsevakantie verricht ten behoeve van bezoekers van onze website www.texelsevakantie.nl

Texelsevakantie
Fa. Witte “Leiden”
Postweg 42
1795 JR De Cocksdorp
info@texelsevakantie.nl
0222-311707
06-20692098
KvK 37046470

Waarom verwerken wij gegevens

Wij verwerken uw gegevens om uw aanvraag of reservering mogelijk te maken of om de door u gevraagde informatie of producten toe te zenden.

Welke gegevens verwerken wij

Om uw aanvraag of reservering zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij gegevens van u nodig.
Naam: We willen als wij met u communiceren u kunnen aanspreken met uw naam. Dat vinden wij beleefd.
Adres en woonplaats: Uw adresgegevens zijn nodig voor het verzenden van de door u gevraagde informatie en of afrekening.
Telefoonnummer: Als het nodig is, nemen we graag contact met u op over uw vraag en/of reservering. We bellen nog even als er iets onduidelijks is of we beantwoorden eventuele vragen van uw kant snel door u te bellen.
Whatsapp gebruiken we alleen nadat u via Whatsapp contact met ons hebt opgenomen.
Email adres: Middels mail kunnen wij contact met u opnemen en u informatie toezenden.
Bijzondere persoonsgegevens: Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Gegevens die wij delen met anderen

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten dienste van onze eigen administratie en delen deze niet met anderen.

Vertrouwelijkheid

De eigenaren van Fa. Witte “Leiden” die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens waarvan zij op grond van die toegang kennis van nemen.

Beveiliging

Onze systemen zijn beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist. De website van het Texelsevakantie huis werkt volgens het HyperText Transfer Protocol Secure. Afgekort HTTPS. Gegevens die u op onze website invoert, worden versleuteld, zodat buitenstaanders nooit kunnen zien welke gegevens verstuurd worden. U herkent dit protocol aan het groene slotje in de URL balk van uw browser.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u zien welke persoonsgegevens wij van u kennen? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. U kunt ons dit laten weten per post, Whatsapp of e-mail.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? U kunt altijd contact met ons opnemen, ook bij eventuele klachten. U kunt uw klacht over niet naleving van de bepaling van dit privacy statement kenbaar maken aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Lees regelmatig dit privacy statement, wij kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen of opmerkingen?

E-mail: info@texelsevakantie.nl
Whats app 06-20692098
Tel 0222-311707