Hoeve Leiden

Ons melkveebedrijf heeft de naam Hoeve “Leiden” en is gevestigd in polder Eierland. Voordat deze polder werd drooggelegd zocht men hier de eieren voor de bakkers in Amsterdam. In 2010 is het 175 jaar geleden dat de polder werd ingepolderd. Het daarvoor benodigde geld kwam uit diverse streken van Nederland. Velen kochten hier grond en noemden de boerderij naar de plaats waar zij vandaan kwamen. Ook diverse baronnen kochten hier landerijen.

In 1957 zijn vader en moeder Witte op deze boerderij komen wonen. Zij zijn hier begonnen te boeren met enkele hectares land, wat schapen en een aantal koeien. Door veel en hard werken hebben zij het geheel weten uit te bouwen en in 1995 hebben wij het bedrijf van hen overgenomen. Ook vanaf die tijd is de schaalvergroting en modernisering door gegaan.In 2008 is er een machineberging gebouwd en zijn de stallen uitgebreid. Qua bedrijfsomvang hebben wij nu ca. 81 hectare eigendom en 20 hectare pachtgrond. Hierop telen wij 10 hectare suikerbieten, 20 hectare mais en het overige is grasland.Momenteel hebben wij op ons bedrijf ca. 90 melk- en kalfkoeien, 30 jonge koeien, 30 kalveren en 30 stieren. Het melken van de koeien gebeurt vol automatisch met twee melkrobots. U bent van harte welkom om daarbij te komen kijken.
’s Zomers vanaf ca. eind april gaan de melkkoeien de wei in. Eerst alleen enkele uren overdag en later de gehele dag en tevens ook ’s nachts. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid gras die er in het weiland staat. Als het weer in de herfst slechter wordt en de grasgroei is gestopt gaan de koeien geheel op stal. Dit is meestal medio oktober. De kalfjes en de jonge koeien gaan later in de zomer naar buiten en gaan ook in oktober weer op stal.

WadsApp

Download de gratis WadsApp Texel voor alle antwoorden op de vraag ‘wat kan ik vandaag op Texel doen?’.

* Download voor Android

* Download voor Iphone